Vikariepool

Hyr ut • Rekryterar • Omplacerar • Stödjer

Chefsutvecklar • Avlastar • Projektleder

Utbildar • Idéutvecklar • Utvärderar • Matchar

En hjälpande hand!

 

När din egen vikariepool inte räcker till.


Ibland räcker inte den egna insatsen till för att täcka behoven som uppstår. Vi kan bidra med kompetent och erfaren personal när de egna resurserna inte räcker till.

 

Vår målsättning är att samma personer i så stor utsträckning det är möjligt skall bistå er när behov uppstår. För er som kund innebär detta en tryggare skolmiljö där endast ett fåtal personer kliver in i vikarierollen. På detta sätt kommer både vikarier och elever varandra närmare och kan skapa en djupare relation. Våra vikarier kan dessutom stötta ordinarie lärare på ett helt annat sätt när vikarien blir en tydligare del av ordinarie verksamhet.

 

 

Fördelar med vår vikariepool:

 

  • Låg omsättning på vikarier skapar djupare relationer och större förståelse för varje enskild verksamhet.
  • Vi skapar trygghet för vår personal genom att erbjuda villkor som passar in i deras liv.
  • Som kund kan du förlita dig på att vi erbjder kompetens personal som passar för den roll som efterfrågas.
  • Du sparar tid och resurser på att låta oss sköta tillsättningen!
  • Möjlighet ges givetvis för dig att träffa aktuella vikarier innan behovet uppstår. Vi finns där för din skull och vill att du skall känna dig fullkomligt trygg med den personal som kommer in i din verksamhet!

Låter det intressant?

 

Vi diskuterar gärna mer om vår vikariepool, både med dig som vill köpa tjänsten och med dig som vill ingå i vår vikariepool!

 

Tveka inte att höra av dig till: info@skolkompetens.se eller ring till någon av våra kontaktpersoner som du finner under fliken KONTAKT.Vi har den du behöver!


Genom vårt stora nätverk av kompetent skolpersonal inom alla personalkategorier kan vi hjälpa dig att bibehålla den kvalitet vi vet att din verksamhet vill erbjuda, trots personalbortfall eller belastningstoppar.

  • Behovsanalys
  • Kandidatsök
  • Intervjuer
  • Presentation av kandidater