Hem


Vi har den du behöver!


Genom vårt stora nätverk av kompetent skolpersonal inom alla personalkategorier kan vi hjälpa dig att bibehålla den kvalitet vi vet att din verksamhet vill erbjuda, trots personalbortfall eller belastningstoppar.

  • Behovsanalys
  • Kandidatsök
  • Intervjuer
  • Presentation av kandidater

Hyr ut • Rekryterar • Omplacerar • Stödjer

Chefsutvecklar • Avlastar • Projektleder

Utbildar • Idéutvecklar • Utvärderar • Matchar

Anlita oss

Vår styrka är din tillgång.

Skolkompetens hyr ut, rekryterar, omplacerar och utvecklar skolledare, kuratorer, skolsköterskor och lärare inom skola och barnomsorg. Vår unika möjlighet att göra snabba insatser kommer av att vi har byggt upp ett stort kontaktnät.

Dessutom erbjuds nätverkets samlade kompetens för att stödja våra medarbetare på olika sätt. Det kan till exempel vara handledning, kvalitetsutredningar och projektledning av förändringsarbete.

 

Skolkompetens kontaktas när skolan/huvudmannen har behov av att snabbt få in kvalificerade medarbetare. Vårt nätverk gör det möjligt att omgående hitta en lösning.

 

Lärarstudenter, vi har många skolor i vårt nätverk som vill kunna utnyttja era tjänster.

Det kan vara vikariat eller timmar, men kan också vara praktik och naturligtvis fasta lärartjänster.

Hör av dig till oss med dina önskemål så ser vi vilka skolor som söker det du har att erbjuda med din kompetens.

Lägger du in lite uppgifter om dig och en mailadress så får du ett mail av oss när vi har något som stämmer för dig.

 

Skolkompetens söker kontinuerligt efter fler erfarna medarbetare. Vi har hela tiden ett flöde där kandidater går över i anställningar och därför behöver vi ständigt komplettera nätverket.

Är du intresserad av att ingå i vårt team och kan tänka dig ta dig an kortare eller längre uppdrag.

Eller vill du ha vår hjälp att hitta en ny spännande anställning?

 

Tveka inte att kontakta oss!

Uthyrning och rekrytering


Du har behov av att snabbt hitta en ersättare.


En medarbetare har slutat. Nu gäller det att snabbt hitta en ny.

Vårt  nätverk gör det möjligt att snabbt hitta ersättaren

Vilken typ av person och kompetens vill just ni anställa eller hyra? Vårt arbete att hitta rätt person utgår från ert specifika behov. Därför börjar vi alltid med att göra en ordentlig behovsanalys. Vill du veta mer?


 Kontakta oss

Vi behöver dig


Vi söker fler till vår bemanningsverksamhet..


Är du intresserad av att ingå i vår verksamhet och kan tänka dig ta uppdrag för kortare eller längre tid med kort varsel? Som uthyrd hos Skolkompetens har du valfrihet. Du kan välja att jobba från eget företag eller att vara projektanställd hos oss. Du behöver således inte ha  ett registrerat  företag.Väljer du det senare alternativet tar Skolkompetens hela arbetsgivaransvaret.


Kontakta oss